Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Nu levererar vi barrotade häckplantor för fullt och en bit in i oktober börjar vi förbereda att ta emot de träd som tas upp ute på fälten som klump när det är dags. Då det är väderberoende så kan det hända att man får vänta någon vecka in i oktober innan att det är dags att leverera ut. Någon kallare natt brukar hjälpa naturen på traven med träden...

Ser fram emot en bra höstförsäljning!

okt

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Flygbild över plantskolan, Charlamovsky, Röda Holländska, Malus Profusion, Juniperus pfi Mint Julep, Astilbe jap Rheinland och Sommerwind. Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.