Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Nu förbereder vi oss för att ta emot våren som ser ut att vara på ingång i Skåne. Täckningen över växterna ska av, hemtagning av växter som ska omhändertas och det har smått kommit igång med leveranser - så någon vecka till - sen är det vårsäsong och full rulle i hela Sverige!

mars

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Ny flygbild över plantskolan, Cle Violet Purple, Amorosa, Allotria, Folke och Iris versicolor . Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.


Hit Counter provided by Skylight