Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Snart börjar vi sätta igång våra kylar så att de är väl förberedda att ta emot de barrots plantor som blir upptagna ute på fälten när det är dags (sept/okt) Då det är väderberoende så kan det hända att man får vänta någon vecka längre innan det är dags att leverera ut bla barrotade häckplantor. Så vårt sortiment består nu av container odlade växter.

Ser fram emot en bra höstförsäljningshöst!

sept

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Flygbild över plantskolan, Charlamovsky, Röda Holländska, Malus Profusion, Juniperus pfi Mint Julep, Astilbe jap Rheinland och Sommerwind. Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.