Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Det dröjer någon vecka till innan vi startar upp kylarna så att de är väl förberedda att ta emot barrots plantorna som blir upptagna ute på fältet när det är dags. Då det är så väderberoende så kan det hända att man får vänta någon vecka in i sept innan det är dags att leverera ut bla barrotade häckplantor.

september

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Flygbild över plantskolan, Stipa gigantea, Sorbus aucuparia, Sommerwind, Sambucus racemosa Sutherland Gold och Rudbeckia fulgida Goldsturm. Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.


Hit Counter provided by Skylight