Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Härligt planterings väder är framför oss. Försäljningssäsongen är i full gång.

maj

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Flygbild över plantskolan, Folke, Sunberry, Euo for Blondy, Cle Tage Lundell och Vacc Northblue. Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.


Hit Counter provided by Skylight