Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Nu är det full fart på säsongen. Det levereras ut växter som aldrig förr till gardencenters, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

maj

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Bildspel över plantskola, ny flygbild över plantskolan, Agnes, Bella Rosa, Jun pfi Mint Julep och Ribston. Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.


Hit Counter provided by Skylight