Go to Top

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

Just nu

Under hösten tar vi bla upp barrotade häckplantor, buskar och träd för sortering till leveranser under hösten eller inför kyllagring under vintern. Träden bör vänta någon vecka in i okt innan man väljer att gräva kl.

oktober

Håll utkik här på hemsidan efter våra nyheter. Bildspelet är på: Flygbild över plantskolan, Aesculus hippocastanum, Amelanchier häck, Astilbe jap Rheinland, Busk upptagning, Clematis Multi Blue, Coreopsis ver Grandiflora, Cornus alba Elegantissima och Euonymus for Blondy. Bildspelet förändras med nya egentagna bilder i slutet på varje månad.

Välkomna till Granquists Plantskola

AB Granquists Plantskola är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.


Hit Counter provided by Skylight